วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Parichad Kajohnklin

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

ทิพวัลย์ คำศรี (Bee)

เหรียญทอง ปีการศึกษา 2553
  • ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  • กีฬาแห่งชาติ
  • กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
  • กีฬามหาวิทยาลัย


วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศิราวุฒิ กลิ่นนุ่ม (Man)เหรียญเงินกีฬามหาวิทยาลัย 2554
เหรียญทองแดงโกจูไก 2553

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โจ

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Wit


วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

CC


นักศึกษาปริญญาโท MBA Inter จากประเทศจีน

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Frame

Posted by Picasa