วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

กมลพัฒน์ ศิริล้น (นุ่น)

นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552
รักษาการประธานชมรม ปีการศึกษา 2552

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

รัชกฤต เกริกธนสกุล (ก้อง)
นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552, แม่โดมเกมส์ 2553
ประธานชมรมปี 2553