วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

สุพจน์ พินองรัมย์ (Yong)

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ปี 1
นักกีฬามหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์เกมส์ 2549
Blog ของพจน์

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ศิริประภาวดี ลิ้มอิ่ม (Ying)

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552
ประธานชมรมปีการศึกษา 2552 (สิ้นสุด 10/11/2552)
เหรียญเงิน Kumite ทีมหญิง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ (สังกัดกรุงเทพฯ)
ปัจจุบันไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

สมเกียรติ ดิ่งสวัสดิ์ (Joe)

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
เหรียญทองแดงการ์ต้าทีมAll Thailandปี 2551,2550

นันทัช เพรสคอทท์ (Harry)

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชันปีที่ 2
เหรัญญิกชมรมคาราเต้-โดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีการศึกษา 2550