วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ICE)


นักกีฬามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์เกมส์2551

มัลลิการ ทมถา (ติ้ม)

วัชระ ชลภักดี (ใหม่)

นักกีฬามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์เกมส์2551
เหรียญเงิน Kata ทีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 35

เกษฤดี ปานกล่ำ (เกด)

Posted by Picasa

กนกพร ดอนสำราญ (Gib)

นักกีฬามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์เกมส์2551, หัวหมากเกมส์ 2552, แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata Team หญิง กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37
เหรียญทองแดง Kata เดี่ยว หญิง กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37
http://gibzanarak.hi5.com

เหรียญเงิน Kumite -53 kg กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ (สังกัดกรุงเทพฯ)

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ชิตพล ไชยศิริสุโรจน์ (Jiw)

ประธานชมรมปีการศึกษา 2549
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
นักกีฬาทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชีย (AKF) 2550 ประเทศมาเลเชีย
นักกีฬามหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์เกมส์ 2550, วลัยลักษณ์เกมส์2551, หัวหมากเกมส์ 2552, , แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata ทีมชาย, เหรียญทองแดง Kumite -60 kg กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 35
เหรียญทอง Kata ทีมชาย, เหรียญทองแดง Kumite -60 kg กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 36
เหรียญทอง Kumite ทีมชาย กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ (สังกัดกรุงเทพฯ)

http://slum2006.hi5.com

ติณณภพ อัศวรังติคุณ (Tin)

นักศึกษาคณะบัญชี
เหรียญทอง Kumite (สายต่ำ) คาราเต้อุดมศึกษา ปี 2549
เหรียญทอง Kumite คาราเต้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2549
นักกีฬามหาวิทยาลัย ศาลายาเกมส์ 2548, ราชพฤกษ์เกมส์ 2550, วลัยลักษณ์เกมส์ 2551, หัวหมากเกมส์ 2552, , แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata ทีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 35
เหรียญทอง Kata ทีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 36
เหรียญทอง Kumite ทีมชาย กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ (สังกัดกรุงเทพฯ)
เหรียญทองแดง Kata เดี่ยวชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

สุพจน์ พินองรัมย์ (Yong)

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ปี 1
นักกีฬามหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์เกมส์ 2549
Blog ของพจน์

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ศิริประภาวดี ลิ้มอิ่ม (Ying)

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552
ประธานชมรมปีการศึกษา 2552 (สิ้นสุด 10/11/2552)
เหรียญเงิน Kumite ทีมหญิง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ (สังกัดกรุงเทพฯ)
ปัจจุบันไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

สมเกียรติ ดิ่งสวัสดิ์ (Joe)

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
เหรียญทองแดงการ์ต้าทีมAll Thailandปี 2551,2550

นันทัช เพรสคอทท์ (Harry)

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชันปีที่ 2
เหรัญญิกชมรมคาราเต้-โดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีการศึกษา 2550

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550

พัชรินทร์ สังข์เพิ่ม (Bow)

นักศึกษาคณะบัญชี