วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

กมลพัฒน์ ศิริล้น (นุ่น)

นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552
รักษาการประธานชมรม ปีการศึกษา 2552

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

รัชกฤต เกริกธนสกุล (ก้อง)
นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552, แม่โดมเกมส์ 2553
ประธานชมรมปี 2553

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2551

Wu Xiaoyan (ผีเสื้อ)

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน
นักกีฬามหาวิทยาลัย แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata Team หญิง กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2551

Chen Lin (บัว)

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน
นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552, แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata Team หญิง กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551