วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2551

Wu Xiaoyan (ผีเสื้อ)

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน
นักกีฬามหาวิทยาลัย แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata Team หญิง กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2551

Chen Lin (บัว)

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน
นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552, แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata Team หญิง กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37