วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ICE)


นักกีฬามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์เกมส์2551

มัลลิการ ทมถา (ติ้ม)

วัชระ ชลภักดี (ใหม่)

นักกีฬามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์เกมส์2551
เหรียญเงิน Kata ทีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 35

เกษฤดี ปานกล่ำ (เกด)

Posted by Picasa

กนกพร ดอนสำราญ (Gib)

นักกีฬามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์เกมส์2551, หัวหมากเกมส์ 2552, แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata Team หญิง กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37
เหรียญทองแดง Kata เดี่ยว หญิง กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37
http://gibzanarak.hi5.com

เหรียญเงิน Kumite -53 kg กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ (สังกัดกรุงเทพฯ)

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ชิตพล ไชยศิริสุโรจน์ (Jiw)

ประธานชมรมปีการศึกษา 2549
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
นักกีฬาทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชีย (AKF) 2550 ประเทศมาเลเชีย
นักกีฬามหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์เกมส์ 2550, วลัยลักษณ์เกมส์2551, หัวหมากเกมส์ 2552, , แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata ทีมชาย, เหรียญทองแดง Kumite -60 kg กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 35
เหรียญทอง Kata ทีมชาย, เหรียญทองแดง Kumite -60 kg กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 36
เหรียญทอง Kumite ทีมชาย กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ (สังกัดกรุงเทพฯ)

http://slum2006.hi5.com

ติณณภพ อัศวรังติคุณ (Tin)

นักศึกษาคณะบัญชี
เหรียญทอง Kumite (สายต่ำ) คาราเต้อุดมศึกษา ปี 2549
เหรียญทอง Kumite คาราเต้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2549
นักกีฬามหาวิทยาลัย ศาลายาเกมส์ 2548, ราชพฤกษ์เกมส์ 2550, วลัยลักษณ์เกมส์ 2551, หัวหมากเกมส์ 2552, , แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata ทีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 35
เหรียญทอง Kata ทีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 36
เหรียญทอง Kumite ทีมชาย กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ (สังกัดกรุงเทพฯ)
เหรียญทองแดง Kata เดี่ยวชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37